Cổ Nhạc Việt Nam

VTCN 116 – Ca cảnh: Trăng nước miền Tây

TRĂNG NƯỚC MIỀN TÂY
Nhạc: Thanh Sơn
Vọng cổ: Hoàng Song Việt
Biểu diễn: Trọng Nghĩa – Nhơn Hậu – Quốc Đại
Download Video

VTCN 116 – Tân cổ: Phải lòng cô gái Bến Tre

PHẢI LÒNG CÔ GÁI BẾN TRE
Nhạc: Phan Ni Tuấn
Thơ: Luân Hoán
Vọng cổ: Hoàng Thành
Biểu diễn: Võ Minh Lâm – Như Quỳnh
Nhóm múa: Vầng Trăng
Download Video

VTCN 116 – Tân cổ: Đàn Klong Pút đón mùa xuân

ĐÀN KLONG PÚT ĐÓN MÙA XUÂN
Thơ: Kpa Y Lăng – Dương Toàn Thiên
Nhạc: Quỳnh Hợp
Vọng cổ: Lâm Viên
Biểu diễn: Kim Tiểu Long – Ngọc Đợi – ca sĩ Eban Tú
Download Video

VTCN 116 – Ca cảnh: Thủy đế phù dung

THỦY ĐẾ PHÙ DUNG
Tác giả: Phạm Thái Nguyên
Biểu diễn: Vũ Luân – Tú Sương
Download Video

VTCN 116 – Trích đoạn: Áo cưới trước cổng chùa

ÁO CƯỚI TRƯỚC CỔNG CHÙA
Tác giả: Kiên Giang
Biểu diễn: NSUT Lệ Thủy – NSUT Thanh Nguyệt – NSUT Tô Kim Hồng – NSUT Bảo Quốc – QUốc Nhĩ -  Tiến Dũng
Download Video

VTCN 116 – Ca cổ: Hương sắc miền Nam

HƯƠNG SẮC MIỀN NAM
Nhạc: Tiến Luân
Vọng cổ: Lâm Viên
Biểu diễn: Trọng Phúc – Thạch Thảo
Minh hoạ: Nhóm múa Vầng Trăng
Download Video

VTCN 92 – Ca Cảnh: TƯƠI MÀU ÁO TRẮNG

Gồm 2 bài hát:
=>Phượng Hồng
Thơ: Đỗ Trung Quân
Nhạc: Vũ Hoàng
Vọng cổ: Hoàng Thành
=>Nỗi buồn hoa phượng
Nhạc: Thanh Sơn
Vọng cổ: Hoàng Song Việt
Biểu diễn: NSUT Tấn Giao, Quế Trân, Thy Phương, Hà Như, Nhơn Hậu, Ngọc Trắng, Hoài Nam và vũ đoàn Rang Đông

VTCN 92 – Ca Cổ: LƯU BÚT NGÀY XANH

Nhạc: Thanh Sơn
Vọng cổ: Phạm Thái Nguyên
Biểu diễn: Hồ Ngọc Trinh – Ngọc Lê – Vũ đoàn Rạng Đông

Mới Đăng

Thư Viện Hình Ảnh

Đăng nhập