Cổ Nhạc Việt Nam

Các giọng ca thí sinh giải Bông Lúa Vàng

Mời các bạn nghe tiếng hát các thí sinh thi giải bông lúa Vàng. Các giọng ca được lọt vào bán kết, chung kết
Danh sách sẽ được cập nhật liên tục …khi rảnh …kakaka

BLV 2005: Nguyễn Thi Kiều Nga-Giang Nam

Mời các bạn xem chương trình bông lúa vàng 2005. chung kết xếp hạng
Bài: Giang Nam
Trình bày: Nguyễn Thi Kiều Nga
Dàn nhạc: Văn Giỏi (Guitar) – Minh Nhường (Violon) – Ngọc Tuấn (Tranh) – Huỳnh Tuấn (Kìm)

BLV 2005: Nguyễn Chí Cường-Lời Người Hát Rong

Mời các bạn xem chương trình bông lúa vàng 2005. chung kết xếp hạng
Bài: Lời Người Hát Rong
Trình bày: Nguyễn Chí Cường
Dàn nhạc: Văn Giỏi (Guitar) – Minh Nhường (Violon) – Ngọc Tuấn (Tranh) – Huỳnh Tuấn (Kìm)

BLV 2005: Lê Thị Ngọc Thảo – Trường Tương Tư

Mời các bạn xem chương trình bông lúa vàng 2005. chung kết xếp hạng
Bài: Trường Tương Tư
Trình bày: Lê Thị Ngọc Thảo
Dàn nhạc: Văn Giỏi (Guitar) – Minh Nhường (Violon) – Ngọc Tuấn (Tranh) – Huỳnh Tuấn (Kìm)

BLV 2005: Lê Ngọc Phương-Về Lại khúc sông quê

Mời các bạn xem chương trình bông lúa vàng 2005. chung kết xếp hạng
Bài: Về Lại khúc sông quê
Trình bày: Lê Ngọc Phương
Dàn nhạc: Văn Giỏi (Guitar) – Minh Nhường (Violon) – Ngọc Tuấn (Tranh) – Huỳnh Tuấn (Kìm)

BLV 2005: Giang Bích Phượng-Giang Nam

Mời các bạn xem chương trình bông lúa vàng 2005. chung kết xếp hạng
Bài: Giang Nam
Trình bày: Giang Bích Phượng
Dàn nhạc: Văn Giỏi (Guitar) – Minh Nhường (Violon) – Ngọc Tuấn (Tranh) – Huỳnh Tuấn (Kìm)

BLV 2005: Thạch Tiên-Phạm Lãi biệt Tây Thi

Mời các bạn xem chương trình bông lúa vàng 2005. chung kết xếp hạng
Bài: Phạm Lãi biệt Tây Thi
Trình bày: Thạch Tiên
Dàn nhạc: Văn Giỏi (Guitar) – Minh Nhường (Violon) – Ngọc Tuấn (Tranh) – Huỳnh Tuấn (Kìm)

BLV 2005: Nguyễn Thị Kiều Nga-Bông Bồn Bồn Rụng Trắng

Mời các bạn xem chương trình bông lúa vàng 2005. chung kết xếp hạng
Bài: Bông bồn bồn rụng trắng
Trình bày: Nguyễn Thị Kiều Nga
Dàn nhạc: Văn Giỏi (Guitar) – Minh Nhường (Violon) – Ngọc Tuấn (Tranh) – Huỳnh Tuấn (Kìm)

Mới Đăng

Thư Viện Hình Ảnh

Đăng nhập