Cổ Nhạc Việt Nam

Hồ Duy Tuấn: U Liu Ú Xáng

Hồ Duy Tuấn
lò sản xuất đàn bầu nhôm cao cấp
website : http://www.hoduytuan.com
liên hệ SDT : 0932.841.851
Muốn biết thêm chi tiết, xin hãy bấm vào đây!

Giới Thiệu Về Đàn Bầu

Hồ Duy Tuấn
lò sản xuất đàn bầu nhôm cao cấp
website : http://www.hoduytuan.com
liên hệ SDT : 0932.841.851
Muốn biết thêm chi tiết, xin hãy bấm vào đây!

Hòa tấu: Đoản Khúc Lam Giang

NS Hoàng Phúc – Hoàng Nam – Bích Thuận – Kim Đồng
YouTube Direkt

NS Hoàng Huệ: 3 Câu Vọng Cổ (dây kép)

Xin mời tất cả thưởng thức tiếp tiếng đàn của NS Hoàng Huệ!

Danh cầm Văn Giỏi – Lý Phước Châu

Xin mời tất cả cùng thưởng thức tiếp tiếng đàn của NS/Danh Cầm Văn Giỏi.

Danh cầm Văn Giỏi – 3 câu vọng cổ (dây kép)

Xin mời tất cả cùng thưởng thức tiếp tiếng đàn của NS/Danh Cầm Văn Giỏi.

Video sinh hoạt của NS/Danh Cầm Văn Giỏi (1)

Xin mời tất cả cùng thưởng thức tiếp tiếng đàn của NS/Danh Cầm Văn Giỏi. Xin chân thành cám ơn những người đã bỏ công quay phần video nầy để chúng ta có cơ hội chia sẽ cùng tất cả.

Độc Tấu: Vọng Cổ ( câu 1 & 2)

Có ai biết người đờn là ai không? và đờn dây gì vậy?

Mới Đăng

Thư Viện Hình Ảnh

Đăng nhập