Cổ Nhạc Việt Nam

Đêm Tân Cổ Nhạc Tình Thương 5

Xin mến mời đồng bào ở Seattle và các vùng lân cận cùng đến thao dự cho buổi văn nghệ từ thiện nầy được thành công tốt đẹp.  Xin cảm ơn rất nhiều.

Hoàng Sáng

Bình Luận đã đóng

Mới Đăng

Thư Viện Hình Ảnh

Đăng nhập